Серия книг: Амелия Пибоди

Книга Крокодил на песке
Питерс Элизабет
Книга Лев в долине
Питерс Элизабет
Книга Не тяни леопарда за хвост
Питерс Элизабет
Книга Неугомонная мумия
Питерс Элизабет
Книга Проклятье фараона
Питерс Элизабет