Серия книг: Майрон Болитар

Книга Один неверный шаг
Кобен Харлан
Книга Нарушитель сделки
Кобен Харлан
Книга Укороченный удар
Кобен Харлан
Книга Вне игры
Кобен Харлан
Книга Подкрутка
Кобен Харлан
Книга Обещай мне
Кобен Харлан