Серия книг: SAS

Книга Ангел из Монтевидео
де Вилье Жерар
Книга Багдадские повешенные
де Вилье Жерар
Книга Безумцы из Баальбека
де Вилье Жерар
Книга Безумие на Бали
де Вилье Жерар
Книга Блондинка из Претории
де Вилье Жерар
Книга Болгарский след
де Вилье Жерар
Книга Брюссельские убийцы
де Вилье Жерар
Книга Цейлонские парии
де Вилье Жерар
Книга Человек из Кабула
де Вилье Жерар