Серия книг: Дерини

Книга Мечи против Марлука
Куртц Кэтрин Ирен
Книга Святой Камбер
Куртц Кэтрин Ирен
Книга Возвышение Дерини
Куртц Кэтрин Ирен
Книга Камбер Кульдский
Куртц Кэтрин Ирен