Читайте без рекламы
ВСЕГО ЗА 50 Руб./месяц
Оценки пользователей
0%
Ключи : здоровье

Ksi??ka ukazuje problem w jaki spos?b rodziny alkoholik?w mog? same sobie pom?c w zdrowieniu. W rozwa?aniach autorka omawia typow? rodzin? ameryka?sk?, jednak wiele og?lnych twierdze? tu przytaczanych b?dzie prawdziwych tak?e w odniesieniu do innych szczeg?lnych sytuacji rodzinnych.Autorka m?wi; 'Mam odwag? powiedzie? ci, ?e mo?esz nauczy? si? ?y? z alkoholikiem. Nie tylko ?y? ale by? szcz??liwa i produktywna, bez wzgl?du na to, co on robi. Naprawd? wiem jak mo?esz wzbogaci? swoje ?ycie. Zdecyduj czy chcesz spr?bowa?. Je?li nie chcesz, zosta? ze swoimi nieszcz??ciami. Wyb?r nale?y do ciebie.'

Отзывы на книгу Ma??e?stwo na lodzie автор Woititz Janet G.

    Нет результатов.