Автор Сушко Роман

Книга Сушко Р., Левицький М. - Хроніка нищення української мови. - 2012

Сушко Р., Левицький М. - Хроніка нищення української мови. - 2012

Автор:
Сушко Роман
Язык книги:
Украинский
Кол-во страниц:
19
Просмотров:
90
Упорядники ставили перед собою завдання у короткій формі, спираючись на документи, показати, що русифікація як України, так і всіх народів, уярмлених імперією, ніяк не була самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити апологети відновлення імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від виокремлення московських правителів з-під залежності ханів й підпорядкування київської митрополії Московському патріархові в 1685 році. Матеріал опрацьований на основі Вікіпедії, Енциклопедії українознавства, Енциклопедичного словника Брокгауса й Єфрона, архівів упорядників і ряду інтернетних сайтів. У цьому переліку показані далеко не всі, а лише найбільш знакові випадки російської денаціоналізаційної політики щодо України. Видання адресоване політикам, політологам, історикам та всім, хто прагне пізнати правду й для кого небайдужою є доля України, державної мови, як одного з основних атрибутів кожної держави. ___ В книге Хроника уничтожения украинского языка на основе документов показано, что русификация как Украина, так и всех народов, порабощенных империей, никак не была самопроизвольным, естественным процессом, как это пытаются доказывать апологеты восстановления империи, а целенаправленной государственной политикой всех российских режимов, начиная от выделения московских правителей из-под зависимости ханов и подчинения киевской митрополии Московскому патриарху в 1685 году. Издание адресовано политикам, политологам, историкам и всем, кто стремится познать правду и для кого небезразлична судьба Украины, государственного языка, как одного из основных атрибутов каждого государства.